THÔNG BÁO SINH HOẠT ĐẦU KHÓA CÁC LỚP KHÓA 19 ĐỢT 3 NĂM 2023  
Đơn đề nghị xem xét miễn, giảm nội dung, học phần, môn học GDTC  
Thông báo về việc đăng ký học lại và bổ sung kiến thức năm 2023  
Thông báo về việc học Giáo dục Quốc phòng và an ninh, Giáo dục thể chất, Kỹ năng mềm  
Thông báo Xét miễn thi môn học cho sinh viên  
THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP ĐÀO TẠO TỪ XA NGÀNH NGÔN NGỮ ANH NĂM 2023  
Kế Hoạch Khóa Luận Tốt Nghiệp, Thực Tập Cuối Khóa lớp DHK15-QT1 tháng 6-2023  
Hướng dẫn sử dụng UIS  
Kế hoạch thực hành nghề nghiệp 1 - Lớp DHK17QT1 (Danh sách kèm theo)  
  • 07/06/2023

Kế hoạch thực hành nghề nghiệp 1 - Lớp DHK17QT1 (Danh sách kèm theo)

Kế hoạch thực hành nghề nghiệp 1 - Lớp DHK17QT1 (Danh sách kèm theo)

DS đối chiếu ngành học + DS SV học bổ sung kiến thức Lớp 22CDK18 - 23CDK19