Lịch thi lại, trả nợ học phần hệ VLVH đợt 1 - năm 2019  
Lịch thi kết thúc học phần hệ VLVH - Đơn vị: Ninh Thuận, Côn Đảo - Học kỳ đầu năm 2019  
Lịch thi kết thúc học phần hệ VLVH - Học kỳ đầu - năm 2019  
Lịch thi kết thúc học phần hệ VLVH - Tháng 04/2019  
  • 27/03/2019

Lịch thi kết thúc học phần hệ VLVH - Tháng 04/2019

Sinh viên theo dõi thông tin lịch thi hệ VLVH chính thức tại website: http://phongkhaothiquanlychatluong.ufm.edu.vn

Lịch thi trả nợ học phần hệ VLVH (lần 2) - Đợt 2/2018  
  • 27/03/2019

Lịch thi trả nợ học phần hệ VLVH (lần 2) - Đợt 2/2018

* Sinh viên theo dõi thông tin lịch thi hệ VLVH chính thức tại website: http://phongkhaothiquanlychatluong.ufm.edu.vn

* Cập nhật ngày 10/4/2019: Đã bổ sung một số môn thi của các lớp: DHK9KT1, DHK10QT1, DHK10QT2, DHK11QT1, DHK11TCKT1

[THÔNG BÁO KHẨN] Thông báo dời lịch thi KTHP hệ Vừa làm vừa học ngày 25/11/2018 sang ngày 02/12/2018  
Lịch thi trả nợ học phần hệ VLVH (lần 1) - Đợt 2/2018 và lịch thi môn Tin học đại cương (PM)  
Lịch thi KTHP hệ VLVH - Tháng 11 và 12/2018  
Lịch thi KTHP hệ VLVH - Tháng 10/2018 (Kỳ thi phụ)  
Lịch thi KTHP hệ VLVH - Tháng 10/2018