[THÔNG BÁO KHẨN] Thông báo dời lịch thi KTHP hệ Vừa làm vừa học ngày 25/11/2018 sang ngày 02/12/2018  
Lịch thi trả nợ học phần hệ VLVH (lần 1) - Đợt 2/2018 và lịch thi môn Tin học đại cương (PM)  
Lịch thi KTHP hệ VLVH - Tháng 11 và 12/2018  
Lịch thi KTHP hệ VLVH - Tháng 10/2018 (Kỳ thi phụ)  
Lịch thi KTHP hệ VLVH - Tháng 10/2018  
Lịch thi KTHP hệ VLVH - Tháng 09/2018  
  • 18/09/2018

Lịch thi KTHP hệ VLVH - Tháng 09/2018

Lịch thi KTHP hệ VLVH - Tháng 09/2018

Lịch thi KTHP hệ VLVH - Tháng 08/2018  
  • 24/08/2018

Lịch thi KTHP hệ VLVH - Tháng 08/2018

Lịch thi KTHP hệ VLVH - Tháng 08/2018