Quyết định 1351 ban hành quy chế đào tạo trình độ Đại học hình thức Vừa làm vừa học  
Quyết định ban hành Đề án đào tạo từ xa trình độ Đại học tại Trường Đại học Tài chính - Marketing  
  • 29/07/2022

Quyết định ban hành Đề án đào tạo từ xa trình độ Đại học tại Trường Đại học Tài chính - Marketing

Quyết định ban hành Đề án đào tạo từ xa trình độ Đại học tại Trường Đại học Tài chính - Marketing

Quy chế đào tạo tín chỉ hình thức VLVH  
  • 30/09/2020

Quy chế đào tạo tín chỉ hình thức VLVH

Quy chế đào tạo tín chỉ hình thức VLVH