THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2023  
  • 03/02/2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ LIÊN THÔNG ĐH, VB2 HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2023  
  • 03/02/2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ LIÊN THÔNG ĐH, VB2 HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ LIÊN THÔNG ĐH, VB2 HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2023

THÔNG BÁO ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ĐẦU RA VI TÍNH, ANH VĂN  
  • 15/12/2022

THÔNG BÁO ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ĐẦU RA VI TÍNH, ANH VĂN

THÔNG BÁO ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ĐẦU RA VI TÍNH, ANH VĂN 

Về việc đăng ký học lại  học bổ sung kiến thức năm 2023  
Về việc tuyển sinh đào tạo trình độ Đại Học Vừa làm vừa học  
Lớp K5TA2 Danh sách sinh viên làm Khóa luận và Thực tâp tốt nghiệp ( Đã điều chỉnh lần 3)  
Lớp DH2_K5TA2-4-6-7-8_Kế hoạch KLTN-BCTN  
Lớp K5TA8 Danh sách sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp và thực tập tốt nghiệp  
Lớp K5TA7 Danh sách sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp  
Lớp K5TA6 Danh sách sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp và thực tập tốt nghiệp