Danh sách phân nhóm hướng dẫn thực hiện khóa luận tốt nghiệp lớp CDK13TCKT1  
Danh sách phân nhóm hướng dẫn thực hiện khóa luận tốt nghiệp lớp CDK13QT1  
Thông báo v/v tổ chức thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp, xét công nhận tốt nghiệp các lớp Liên thông ĐH khóa 13 đợt 1 hình thức VLVH  
Kế hoạch thực tập và thi tốt nghiệp Đại học VLVH khóa 10 đợt 2  
  • 03/04/2019

Kế hoạch thực tập và thi tốt nghiệp Đại học VLVH khóa 10 đợt 2

Kế hoạch thực tập và thi tốt nghiệp Đại học VLVH khóa 10 đợt 2 

Danh sách phân nhóm thực tập tốt nghiệp lớp ĐHK10MA2 (Marketing)  
  • 21/02/2019

Danh sách phân nhóm thực tập tốt nghiệp lớp ĐHK10MA2 (Marketing)

Đề nghị sinh viên lớp ĐHK10MA2 liên hệ trực tiếp với GVHD thực tập tốt nghiệp theo số ĐT đã cung cấp trong danh sách phân nhóm

Thời gian liên hệ: Bắt đầu từ ngày 25/02/2019

Những sinh viên có nhu cầu xin giấy giới thiệu thực tập, liên hệ Viện ĐTTX hạn chót ngày 15/3/2019. Sau thời gian này, Viện sẽ không giải quyết cấp giấy giới thiệu thực tập


Danh sách phân nhóm thực tập tốt nghiệp lớp ĐHK10QT2 (QTKD)  
  • 21/02/2019

Danh sách phân nhóm thực tập tốt nghiệp lớp ĐHK10QT2 (QTKD)

Đề nghị sinh viên lớp ĐHK10QT2 liên hệ trực tiếp với GVHD thực tập tốt nghiệp theo số ĐT đã cung cấp trong danh sách phân nhóm

Thời gian liên hệ: Bắt đầu từ ngày 25/02/2019

Những sinh viên có nhu cầu xin giấy giới thiệu thực tập, liên hệ Viện ĐTTX hạn chót ngày 15/3/2019. Sau thời gian này, Viện sẽ không giải quyết cấp giấy giới thiệu thực tập


Danh sách phân nhóm thực tập tốt nghiệp lớp LTDHK12QT2 (Ngành QTKD)  
  • 03/06/2018

Danh sách phân nhóm thực tập tốt nghiệp lớp LTDHK12QT2 (Ngành QTKD)

Danh sách phân nhóm thực tập tốt nghiệp lớp LTDHK12QT2 (Ngành QTKD)

Danh sách phân nhóm thực tập tốt nghiệp lớp ĐHK10 MA1 (Ngành Marketing)  
  • 11/05/2018

Danh sách phân nhóm thực tập tốt nghiệp lớp ĐHK10 MA1 (Ngành Marketing)

Danh sách phân nhóm thực tập tốt nghiệp lớp ĐHK10 MA1 (Ngành Marketing)

Danh sách phân nhóm thực tập tốt nghiệp lớp ĐHK10-QT1 (Ngành QTKD)  
  • 04/05/2018

Danh sách phân nhóm thực tập tốt nghiệp lớp ĐHK10-QT1 (Ngành QTKD)

Danh sách phân nhóm thực tập tốt nghiệp lớp ĐHK10-QT1 (Ngành QTKD)

Kế hoạch thực tập và thi tốt nghiệp Đại học VLVH khóa 10 (đợt 1)  
  • 18/04/2018

Kế hoạch thực tập và thi tốt nghiệp Đại học VLVH khóa 10 (đợt 1)

Kế hoạch thực tập và thi tốt nghiệp Đại học VLVH khóa 10 (đợt 1)