THÔNG BÁO NỘP CHỨNG CHỈ TIN HỌC, ANH VĂN CÁC LỚP ĐH KHÓA 16, KHÓA 17 (ĐỢT 1), LTDH KHÓA 17 (ĐỢT 2), VB2 KHÓA 6 HÌNH THỨ VLVH  
  • 30/05/2023

THÔNG BÁO NỘP CHỨNG CHỈ TIN HỌC, ANH VĂN CÁC LỚP ĐH KHÓA 16, KHÓA 17 (ĐỢT 1), LTDH KHÓA 17 (ĐỢT 2), VB2 KHÓA 6 HÌNH THỨ VLVH

THÔNG BÁO NỘP CHỨNG CHỈ TIN HỌC, ANH VĂN CÁC LỚP ĐH KHÓA 16, KHÓA 17 (ĐỢT 1), LTDH KHÓA 17 (ĐỢT 2), VB2 KHÓA 6 HÌNH THỨ VLVH

DANH SÁCH SINH VIÊN CDK17-KT THỰC TẬP CUỐI KHÓA VÀ HỌC 2 MÔN THAY THẾ  
DANH SÁCH SINH VIÊN CDK17-KT LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  
KẾ HOẠCH THỰC TẬP CUỐI KHÓA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC KHÓA 17, LỚP CDK17-KT CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP  
KẾ HOẠCH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC KHÓA 17, LỚP CDK17-KT CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP  
Kế hoạch thực tập_DH2_K6 Ngôn ngữ Anh VLVH  
THÔNG BÁO TỔ CHỨC LÀM KHÓA LUẬN TN & THỰC TẬP CUỐI KHÓA K6-NNA  
Lớp K5TA2 Danh sách sinh viên làm Khóa luận và Thực tâp tốt nghiệp ( Đã điều chỉnh lần 3)  
Lớp DH2_K5TA2-4-6-7-8_Kế hoạch KLTN-BCTN  
Lớp K5TA8 Danh sách sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp và thực tập tốt nghiệp