Kết quả thi tốt nghiệp lần 2 các lớp LTDHK12 đợt 2 và các khóa trước về trả nợ (Ngày thi: 28/7/2019)  
Kết quả thi tốt nghiệp lần 1 các lớp DHK10 đợt 2, lần 2 các lớp DHK10 đợt 1 và các khóa trước về trả nợ (Ngày thi: 28/7/2019)  
Kết quả thi tốt nghiệp lần 2 các lớp LTDHK12 đợt 1 và trả nợ (Ngày thi: 23/12/2018)  
Kết quả thi tốt nghiệp các lớp ĐHK10 đợt 1, ĐHK9 đợt 2  và trả nợ (Ngày thi: 23/12/2018)  
Kết quả thi tốt nghiệp lần 1 các lớp ĐHK9 đợt 2 và trả nợ (Ngày thi: 29/7/2018)  
  • 10/08/2018

Kết quả thi tốt nghiệp lần 1 các lớp ĐHK9 đợt 2 và trả nợ (Ngày thi: 29/7/2018)

Thời gian nhận đơn phúc khảo: từ ngày 10/8/2018 đến hết 30/8/2018

Địa điểm nhận đơn: Viện Đào tạo thường xuyên (Khoa Đào tạo tại chức cũ)

P.007 - Số 2C Phổ Quang, P.2, Q.Tân Bình

Kết quả thi tốt nghiệp lần 1 các lớp LTDHK12 đợt 1 và trả nợ (Ngày thi: 29/7/2018)  
  • 10/08/2018

Kết quả thi tốt nghiệp lần 1 các lớp LTDHK12 đợt 1 và trả nợ (Ngày thi: 29/7/2018)

Thời gian nhận đơn phúc khảo: Từ ngày 10/8/2018 đến hết ngày 30/8/2018

Địa điểm nhận đơn: Viện Đào tạo thường xuyên (Khoa Đào tạo Tại chức cũ)

                                P.007 - Số 2C Phổ Quang, P.2, Q.Tân Bình