Danh sách xét học vụ: Học tiếp - Tạm ngừng học - Thôi học các lớp ĐHK12 đợt 2  
  • 21/09/2018

Danh sách xét học vụ: Học tiếp - Tạm ngừng học - Thôi học các lớp ĐHK12 đợt 2

Danh sách xét học vụ: Học tiếp - Tạm ngừng học - Thôi học các lớp ĐHK12 đợt 2

Danh sách chính thức xét học vụ đợt 1 năm 2017  
  • 10/10/2017

Danh sách chính thức xét học vụ đợt 1 năm 2017

Danh sách chính thức xét học vụ đợt 1 năm 2017

Danh sách xét học vụ đợt 2 năm 2016 (Tháng 09/2016)  
  • 05/09/2016

Danh sách xét học vụ đợt 2 năm 2016 (Tháng 09/2016)

Danh sách xét học vụ đợt 2 năm 2016 (Tháng 09/2016)

Danh sách xét học vụ: Học tiếp - Tạm ngừng học - Thôi học các khóa (Tháng 03/2015)  
  • 06/04/2015

Danh sách xét học vụ: Học tiếp - Tạm ngừng học - Thôi học các khóa (Tháng 03/2015)

Danh sách xét học vụ: Học tiếp - Tạm ngừng học - Thôi học các khóa (Tháng 03/2015)

Danh sách xét học vụ: Học tiếp - Tạm ngừng học - Thôi học các  khóa (Tháng 12/2014)  
  • 14/10/2014

Danh sách xét học vụ: Học tiếp - Tạm ngừng học - Thôi học các khóa (Tháng 12/2014)

Danh sách xét học vụ: Học tiếp - Tạm ngừng học - Thôi học các khóa (Tháng 12/2014)

Danh sách xét học vụ (Lên lớp - Ngưng học - Thôi học) các lớp hệ VLVH - năm 2013  
  • 13/09/2013

Danh sách xét học vụ (Lên lớp - Ngưng học - Thôi học) các lớp hệ VLVH - năm 2013

Danh sách xét học vụ (Lên lớp - Ngưng học - Thôi học) các lớp hệ VLVH - năm 2013