THÔNG BÁO SINH HOẠT ĐẦU KHÓA CÁC LỚP KHÓA 19 ĐỢT 3 NĂM 2023  
1796-Thông báo về việc nộp văn bẳng chứng chỉ Tin học, Anh Văn sinh viên các lớp Cao đẳng Khóa 17 (đợt 3), VB2 Khóa 6, Khóa 7 và các lớp Khóa 22 hình thức Vừa làm vừa học  
1824-Thông báo về thời gian hoạt động giảng dạy Trình độ ĐH hình thức VLVH từ khóa 19 đợt 3 năm 2023 trở đi  
Thông báo về việc đăng ký học lại và bổ sung kiến thức năm 2023  
Thông báo về việc học Giáo dục Quốc phòng và an ninh, Giáo dục thể chất, Kỹ năng mềm  
Thông báo Xét miễn thi môn học cho sinh viên  
THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP ĐÀO TẠO TỪ XA NGÀNH NGÔN NGỮ ANH NĂM 2023  
Kế Hoạch Khóa Luận Tốt Nghiệp, Thực Tập Cuối Khóa lớp DHK15-QT1 tháng 6-2023  
DS đối chiếu ngành học + DS SV học bổ sung kiến thức Lớp 22CDK18QT1, 22CDK18KT1, 22CDK18MA1, 23CDK19KT1,  23CDK19QT1, 23CDK19MA1, 23CDK19TC1  
DS đối chiếu ngành học + DS SV học bổ sung kiến thức Lớp 22CDK18 - 23CDK19