Lịch học các lớp trả nợ đợt 1-2023  
  • 28/04/2023

Lịch học các lớp trả nợ đợt 1-2023

Lịch học các lớp trả nợ đợt 1-2023

DS SV đăng ký học trả nợ Đợt 1 - 2023  
Lịch học các lớp trả nợ đợt 1 -2023 (cập nhật 12.5.2023)  
  • 12/05/2023

Lịch học các lớp trả nợ đợt 1 -2023 (cập nhật 12.5.2023)

Lịch học các lớp trả nợ đợt 1 -2023 (cập nhật 12.5.2023)

Về việc đăng ký học lại  học bổ sung kiến thức năm 2023  
Danh sách sinh viên đăng ký trả nợ đợt 2 năm 2022 (cập nhật 30.8.2022)  
  • 29/08/2022

Danh sách sinh viên đăng ký trả nợ đợt 2 năm 2022 (cập nhật 30.8.2022)

Danh sách sinh viên đăng ký trả nợ đợt 2 năm 2022

Danh sách giảng viên hướng dẫn các học phần trả nợ đợt 2 năm 2022  
  • 29/08/2022

Danh sách giảng viên hướng dẫn các học phần trả nợ đợt 2 năm 2022

Danh sách giảng viên hướng dẫn các học phần trả nợ đợt 2 năm 2022

Thông báo về việc đăng ký học Học kỳ phụ đợt 1 năm 2022 các lớp hình thức VLVH  
  • 25/07/2022

Thông báo về việc đăng ký học Học kỳ phụ đợt 1 năm 2022 các lớp hình thức VLVH

Thông báo về việc đăng ký học Học kỳ phụ đợt 1 năm 2022 các lớp hình thức VLVH