THỜI KHÓA BIỂU VỪA LÀM VỪA HỌC TỪ THÁNG 4 ĐẾN THÁNG 10 NĂM 2023 (cập nhật 18.4.2023)  
THỜI KHÓA BIỂU VỪA LÀM VỪA HỌC TỪ THÁNG 4 ĐẾN THÁNG 10 NĂM 2023  
THỜI KHÓA BIỂU VLVH CÁC LỚP ĐẠI HỌC, LIÊN THÔNG KHÓA 19 VÀ ĐẠI HỌC SANG ĐẠI HỌC KHÓA 8 (Cập nhật 22.3.2023)  
THỜI KHÓA BIỂU VLVH CÁC LỚP ĐẠI HỌC, LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC KHÓA 19 VÀ ĐẠI HỌC SANG ĐẠI HỌC KHÓA 8  
  • 16/03/2023

THỜI KHÓA BIỂU VLVH CÁC LỚP ĐẠI HỌC, LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC KHÓA 19 VÀ ĐẠI HỌC SANG ĐẠI HỌC KHÓA 8

THỜI KHÓA BIỂU VLVH CÁC LỚP ĐẠI HỌC, LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC KHÓA 19 VÀ ĐẠI HỌC SANG ĐẠI HỌC KHÓA 8

THỜI KHÓA BIỂU VLVH CÁC LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC VÀ ĐẠI HỌC SANG ĐẠI HỌC KHÓA 18 Cập nhật 17.01.2023  
  • 17/01/2023

THỜI KHÓA BIỂU VLVH CÁC LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC VÀ ĐẠI HỌC SANG ĐẠI HỌC KHÓA 18 Cập nhật 17.01.2023

THỜI KHÓA BIỂU VLVH CÁC LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC VÀ ĐẠI HỌC SANG ĐẠI HỌC KHÓA 18 Cập nhật 17.01.2023

THỜI KHÓA BIỂU VLVH CÁC LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC VÀ ĐẠI HỌC SANG ĐẠI HỌC KHÓA 18 Cập nhật 15.11.2022  
  • 07/11/2022

THỜI KHÓA BIỂU VLVH CÁC LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC VÀ ĐẠI HỌC SANG ĐẠI HỌC KHÓA 18 Cập nhật 15.11.2022

THỜI KHÓA BIỂU VLVH CÁC LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC VÀ ĐẠI HỌC SANG ĐẠI HỌC KHÓA 18 Cập nhật 15.11.2022

THỜI KHÓA BIỂU HỆ VLVH - NĂM 2022 (CẬP NHẬT 20/10/2022)  
  • 10/10/2022

THỜI KHÓA BIỂU HỆ VLVH - NĂM 2022 (CẬP NHẬT 20/10/2022)

THỜI KHÓA BIỂU HỆ VLVH - NĂM 2022 (CẬP NHẬT 20/10/2022)

THỜI KHÓA BIỂU VỪA LÀM VỪA HỌC TỪ THÁNG 4 ĐẾN THÁNG 10 NĂM 2023 (cập nhật  12.5.2023)  
  • 12/05/2023

THỜI KHÓA BIỂU VỪA LÀM VỪA HỌC TỪ THÁNG 4 ĐẾN THÁNG 10 NĂM 2023 (cập nhật 12.5.2023)

THỜI KHÓA BIỂU VỪA LÀM VỪA HỌC TỪ THÁNG 4 ĐẾN THÁNG 10 NĂM 2023 (cập nhật  12.5.2023)

Thông báo đăng ký học phần bổ sung kiến thức và Lý luận chính trị các lớp Liên thông đại học đợt 1 năm 2021  
  • 25/08/2021

Thông báo đăng ký học phần bổ sung kiến thức và Lý luận chính trị các lớp Liên thông đại học đợt 1 năm 2021

Thông báo đăng ký học phần bổ sung kiến thức và Lý luận chính trị các lớp Liên thông đại học đợt 1 năm 2021

Lịch học các lớp hệ VLVH từ ngày 23/8/2021 (lịch học được cập nhật liên tục)  
  • 21/08/2021

Lịch học các lớp hệ VLVH từ ngày 23/8/2021 (lịch học được cập nhật liên tục)

Lịch học các lớp hệ VLVH từ ngày 23/8/2021 (lịch học được cập nhật liên tục)