Lịch học các lớp VLVH từ 02/2019 đến 07/2019  
Lịch học các lớp VLVH từ tháng 08/2018 đến 01/2019 (Update 12/12/2018)  
  • 25/02/2019

Lịch học các lớp VLVH từ tháng 08/2018 đến 01/2019 (Update 12/12/2018)

Lịch học các lớp VLVH từ tháng 08/2018 đến 01/2019 (Update 12/12/2018): bổ sung thêm lớp TCK14TCKT1, TCK14QT1

Lịch học tạm thời các lớp ĐH, LTĐH VLVH khóa 14 đợt 2  
Lịch học lại và gặp GVHD diện trả nợ học phần đợt 2 năm 2018 (Update 31/10/2018)