Lịch học các lớp hệ VLVH từ 07/2019-01/2020 bổ sung các lớp mới (cập nhật ngày 6/11/2019)  
  • 06/11/2019

Lịch học các lớp hệ VLVH từ 07/2019-01/2020 bổ sung các lớp mới (cập nhật ngày 6/11/2019)

Lịch học các lớp hệ VLVH từ 07/2019-01/2020 bổ sung các lớp mới (cập nhật ngày 6/11/2019)

Lịch học các lớp Đại học, Liên thông Đại học hình thức VLVH tuyển sinh năm 2019 học tại trường Đại học Tài chính Marketing  
  • 26/09/2019

Lịch học các lớp Đại học, Liên thông Đại học hình thức VLVH tuyển sinh năm 2019 học tại trường Đại học Tài chính Marketing

Lịch học các lớp Đại học, Liên thông Đại học hình thức VLVH tuyển sinh năm 2019 học tại trường Đại học Tài chính Marketing

Lịch học các lớp VLVH từ 22/7/2019 đến 12/2019 (Update 05/08/2019)  
  • 19/07/2019

Lịch học các lớp VLVH từ 22/7/2019 đến 12/2019 (Update 05/08/2019)

** CẬP NHẬT MỚI: BỔ SUNG LỊCH HỌC LỚP CDK14KT1

[CHÍNH THỨC] Lịch học lại, trả nợ học phần hệ VLVH đợt 1 năm 2019  
  • 23/04/2019

[CHÍNH THỨC] Lịch học lại, trả nợ học phần hệ VLVH đợt 1 năm 2019

* Lưu ý:

- Đây là lịch học chính thức. Đề nghị SV theo dõi và thực hiện

- Những SV đã đăng ký học lại, trả nợ học phần hệ VLVH đợt 1 năm 2019 theo dõi danh sách và phản ánh về Viện Đào tạo thường xuyên nếu có sai sót. Hạn chót: 26/4/2019

[CHÍNH THỨC] Lịch học các môn bổ sung dành cho SV các lớp khóa 14 đợt 2 (có danh sách kèm theo)  
  • 23/04/2019

[CHÍNH THỨC] Lịch học các môn bổ sung dành cho SV các lớp khóa 14 đợt 2 (có danh sách kèm theo)

* Viện ĐTTX thông báo lịch học các môn bổ sung đối với một số sinh viên thuộc các lớp sau: DHK14QT1, CDK14QT3, CDK14TCKT1, TCK14QT1 (Có danh sách kèm theo)

 

 

Lịch học các lớp VLVH từ 02/2019 đến 07/2019  
Lịch học các lớp VLVH từ tháng 08/2018 đến 01/2019 (Update 12/12/2018)  
  • 25/02/2019

Lịch học các lớp VLVH từ tháng 08/2018 đến 01/2019 (Update 12/12/2018)

Lịch học các lớp VLVH từ tháng 08/2018 đến 01/2019 (Update 12/12/2018): bổ sung thêm lớp TCK14TCKT1, TCK14QT1

Lịch học tạm thời các lớp ĐH, LTĐH VLVH khóa 14 đợt 2  
Lịch học lại và gặp GVHD diện trả nợ học phần đợt 2 năm 2018 (Update 31/10/2018)