Lịch học các lớp VLVH từ tháng 08/2018 đến 01/2019 (Update 12/12/2018)  
  • 03/12/2018

Lịch học các lớp VLVH từ tháng 08/2018 đến 01/2019 (Update 12/12/2018)

Lịch học các lớp VLVH từ tháng 08/2018 đến 01/2019 (Update ngày 12/12/2018): Bổ sung thêm lớp TCK14TCKT1

Lịch học tạm thời các lớp ĐH, LTĐH VLVH khóa 14 đợt 2  
Lịch học lại và gặp GVHD diện trả nợ học phần đợt 2 năm 2018 (Update 31/10/2018)