Lịch học các lớp VLVH từ 22/7/2019 đến 12/2019 (Update 05/08/2019)  
  • 19/07/2019

Lịch học các lớp VLVH từ 22/7/2019 đến 12/2019 (Update 05/08/2019)

** CẬP NHẬT MỚI: BỔ SUNG LỊCH HỌC LỚP CDK14KT1

[CHÍNH THỨC] Lịch học lại, trả nợ học phần hệ VLVH đợt 1 năm 2019  
  • 23/04/2019

[CHÍNH THỨC] Lịch học lại, trả nợ học phần hệ VLVH đợt 1 năm 2019

* Lưu ý:

- Đây là lịch học chính thức. Đề nghị SV theo dõi và thực hiện

- Những SV đã đăng ký học lại, trả nợ học phần hệ VLVH đợt 1 năm 2019 theo dõi danh sách và phản ánh về Viện Đào tạo thường xuyên nếu có sai sót. Hạn chót: 26/4/2019

[CHÍNH THỨC] Lịch học các môn bổ sung dành cho SV các lớp khóa 14 đợt 2 (có danh sách kèm theo)  
  • 23/04/2019

[CHÍNH THỨC] Lịch học các môn bổ sung dành cho SV các lớp khóa 14 đợt 2 (có danh sách kèm theo)

* Viện ĐTTX thông báo lịch học các môn bổ sung đối với một số sinh viên thuộc các lớp sau: DHK14QT1, CDK14QT3, CDK14TCKT1, TCK14QT1 (Có danh sách kèm theo)

 

 

Lịch học các lớp VLVH từ 02/2019 đến 07/2019  
Lịch học các lớp VLVH từ tháng 08/2018 đến 01/2019 (Update 12/12/2018)  
  • 25/02/2019

Lịch học các lớp VLVH từ tháng 08/2018 đến 01/2019 (Update 12/12/2018)

Lịch học các lớp VLVH từ tháng 08/2018 đến 01/2019 (Update 12/12/2018): bổ sung thêm lớp TCK14TCKT1, TCK14QT1

Lịch học tạm thời các lớp ĐH, LTĐH VLVH khóa 14 đợt 2  
Lịch học lại và gặp GVHD diện trả nợ học phần đợt 2 năm 2018 (Update 31/10/2018)