THỜI KHÓA BIỂU VLVH CÁC LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC VÀ ĐẠI HỌC SANG ĐẠI HỌC KHÓA 18 Cập nhật 17.01.2023  
  • 17/01/2023

THỜI KHÓA BIỂU VLVH CÁC LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC VÀ ĐẠI HỌC SANG ĐẠI HỌC KHÓA 18 Cập nhật 17.01.2023

THỜI KHÓA BIỂU VLVH CÁC LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC VÀ ĐẠI HỌC SANG ĐẠI HỌC KHÓA 18 Cập nhật 17.01.2023

THỜI KHÓA BIỂU VLVH CÁC LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC VÀ ĐẠI HỌC SANG ĐẠI HỌC KHÓA 18 Cập nhật 15.11.2022  
  • 07/11/2022

THỜI KHÓA BIỂU VLVH CÁC LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC VÀ ĐẠI HỌC SANG ĐẠI HỌC KHÓA 18 Cập nhật 15.11.2022

THỜI KHÓA BIỂU VLVH CÁC LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC VÀ ĐẠI HỌC SANG ĐẠI HỌC KHÓA 18 Cập nhật 15.11.2022

THỜI KHÓA BIỂU HỆ VLVH - NĂM 2022 (CẬP NHẬT 20/10/2022)  
  • 10/10/2022

THỜI KHÓA BIỂU HỆ VLVH - NĂM 2022 (CẬP NHẬT 20/10/2022)

THỜI KHÓA BIỂU HỆ VLVH - NĂM 2022 (CẬP NHẬT 20/10/2022)

Thông báo đăng ký học phần bổ sung kiến thức và Lý luận chính trị các lớp Liên thông đại học đợt 1 năm 2021  
  • 25/08/2021

Thông báo đăng ký học phần bổ sung kiến thức và Lý luận chính trị các lớp Liên thông đại học đợt 1 năm 2021

Thông báo đăng ký học phần bổ sung kiến thức và Lý luận chính trị các lớp Liên thông đại học đợt 1 năm 2021

Lịch học các lớp hệ VLVH từ ngày 23/8/2021 (lịch học được cập nhật liên tục)  
  • 21/08/2021

Lịch học các lớp hệ VLVH từ ngày 23/8/2021 (lịch học được cập nhật liên tục)

Lịch học các lớp hệ VLVH từ ngày 23/8/2021 (lịch học được cập nhật liên tục)