Danh sách trúng tuyển bậc Liên thông Đại học (từ CĐ, TC) hình thức VLVH khóa 14 đợt 2 năm 2018  
  • 25/09/2018

Danh sách trúng tuyển bậc Liên thông Đại học (từ CĐ, TC) hình thức VLVH khóa 14 đợt 2 năm 2018

Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học:

- Tại: Viện Đào tạo thường xuyên, P.007, số 2C Phổ Quang, P.2, Q.Tân Bình

- Thời gian: từ ngày 27/9/2018 đến hết ngày 10/10/2018


Danh sách trúng tuyển bậc Đại học VB2 hình thức VLVH khóa 3 đợt 2 năm 2018  
  • 25/09/2018

Danh sách trúng tuyển bậc Đại học VB2 hình thức VLVH khóa 3 đợt 2 năm 2018

Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học:

- Tại: Viện Đào tạo thường xuyên, P.007, số 2C Phổ Quang, P.2, Q.Tân Bình

- Thời gian: từ ngày 27/9/2018 đến hết ngày 10/10/2018

Danh sách trúng tuyển bậc Đại học VB1 hình thức VLVH khóa 14 đợt 2 năm 2018  
  • 25/09/2018

Danh sách trúng tuyển bậc Đại học VB1 hình thức VLVH khóa 14 đợt 2 năm 2018

Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học:

- Tại: Viện Đào tạo thường xuyên, P.007, số 2C Phổ Quang, P.2, Q.Tân Bình

- Thời gian: từ ngày 27/9/2018 đến hết ngày 10/10/2018