Thông báo lịch học bổ sung - học lại đợt 2/2019 (danh sách được cập nhật liên tục)  
  • 04/11/2019

Thông báo lịch học bổ sung - học lại đợt 2/2019 (danh sách được cập nhật liên tục)

Thông báo lịch học bổ sung - học lại đợt 2/2019 (danh sách được cập nhật liên tục)

Danh sách sinh viên đăng ký học bổ sung - học lại năm 2019 (trả nợ đợt 2/2019)  
  • 04/11/2019

Danh sách sinh viên đăng ký học bổ sung - học lại năm 2019 (trả nợ đợt 2/2019)

Danh sách sinh viên đăng ký học bổ sung - học lại năm 2019 (trả nợ đợt 2/2019)

Sinh viên có thắc mắc về danh sách đăng ký, vui lòng liên hệ (028) 39977171

Danh sách phân nhóm làm Khoá luận tốt nghiệp lớp CDK13QT2  
  • 28/10/2019

Danh sách phân nhóm làm Khoá luận tốt nghiệp lớp CDK13QT2

Danh sách phân nhóm làm Khoá luận tốt nghiệp lớp CDK13QT2

Lịch học các lớp hệ VLVH từ 07/2019-01/2020 bổ sung các lớp mới (cập nhật ngày 6/11/2019)  
  • 06/11/2019

Lịch học các lớp hệ VLVH từ 07/2019-01/2020 bổ sung các lớp mới (cập nhật ngày 6/11/2019)

Lịch học các lớp hệ VLVH từ 07/2019-01/2020 bổ sung các lớp mới (cập nhật ngày 6/11/2019)

Thông báo nộp học phí đối với sinh viên hệ VLVH - tháng 10/2019  
  • 10/10/2019

Thông báo nộp học phí đối với sinh viên hệ VLVH - tháng 10/2019

Thông báo nộp học phí đối với sinh viên hệ VLVH - tháng 10/2019

Danh sách phân nhóm thực tập tốt nghiệp lớp ĐHK11TCKT1  
  • 07/10/2019

Danh sách phân nhóm thực tập tốt nghiệp lớp ĐHK11TCKT1

Danh sách phân nhóm thực tập tốt nghiệp lớp ĐHK11TCKT1

Danh sách phân nhóm thực tập tốt nghiệp lớp ĐHK11QT1  
  • 02/10/2019

Danh sách phân nhóm thực tập tốt nghiệp lớp ĐHK11QT1

Danh sách phân nhóm thực tập tốt nghiệp lớp ĐHK11QT1

Thông báo đăng ký trả nợ thực hành nghề nghiệp năm 2019 (theo tín chỉ)  
  • 26/09/2019

Thông báo đăng ký trả nợ thực hành nghề nghiệp năm 2019 (theo tín chỉ)

Thông báo đăng ký trả nợ thực hành nghề nghiệp năm 2019 (theo tín chỉ)

Thông báo đăng ký trả nợ thực hành nghề nghiệp đợt 2 năm 2019 (theo niên chế)  
  • 26/09/2019

Thông báo đăng ký trả nợ thực hành nghề nghiệp đợt 2 năm 2019 (theo niên chế)

Thông báo đăng ký trả nợ thực hành nghề nghiệp đợt 2 năm 2019 (theo niên chế)

Thông báo đăng ký học lại và thi trả nợ học phần đợt 2 năm 2019 (đào tạo niên chế)  
  • 26/09/2019

Thông báo đăng ký học lại và thi trả nợ học phần đợt 2 năm 2019 (đào tạo niên chế)

Thông báo đăng ký học lại và thi trả nợ học phần đợt 2 năm 2019 (đào tạo niên chế)