Thông báo đăng ký học lại và thi trả nợ học phần đợt 1 năm 2020 (Đào tạo tín chỉ)  
  • 28/04/2020

Thông báo đăng ký học lại và thi trả nợ học phần đợt 1 năm 2020 (Đào tạo tín chỉ)

Thông báo đăng ký học lại và thi trả nợ học phần đợt 1 năm 2020 (Đào tạo tín chỉ)

Lịch học từ tháng 3 tới tháng 9 năm 2020  
  • 27/05/2020

Lịch học từ tháng 3 tới tháng 9 năm 2020

Lịch học từ tháng 3 tới tháng 9 năm 2020

Thông báo đăng ký học lại và thi trả nợ học phần đợt 1 năm 2020 (Đào tạo niên chế)  
  • 28/04/2020

Thông báo đăng ký học lại và thi trả nợ học phần đợt 1 năm 2020 (Đào tạo niên chế)

Thông báo đăng ký học lại và thi trả nợ học phần đợt 1 năm 2020 (Đào tạo niên chế)

Thông báo trả nợ tốt nghiệp đợt 1 năm 2020  
  • 25/05/2020

Thông báo trả nợ tốt nghiệp đợt 1 năm 2020

Thông báo trả nợ tốt nghiệp đợt 1 năm 2020

Thông báo trả nợ thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2020  
  • 28/04/2020

Thông báo trả nợ thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2020

Thông báo trả nợ thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2020

Thông báo nộp học phí đối với sinh viên hệ VLVH - tháng 10/2019  
  • 10/10/2019

Thông báo nộp học phí đối với sinh viên hệ VLVH - tháng 10/2019

Thông báo nộp học phí đối với sinh viên hệ VLVH - tháng 10/2019

Lịch ôn thi tốt nghiệp Khoá 11 đợt 1  
  • 25/05/2020

Lịch ôn thi tốt nghiệp Khoá 11 đợt 1

Lịch ôn thi tốt nghiệp Khoá 11 đợt 1

Thông báo tuyển sinh trình độ Liên thông từ Trung cấp lên Đại học hình thức VLVH khoá 16 - năm 2020  
  • 27/02/2020

Thông báo tuyển sinh trình độ Liên thông từ Trung cấp lên Đại học hình thức VLVH khoá 16 - năm 2020

Thông báo tuyển sinh trình độ Liên thông từ Trung cấp lên Đại học hình thức VLVH khoá 16 - năm 2020

Hướng dẫn xem lịch thi tại trang cá nhân sinh viên UIS  
Thông báo nộp chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học đối với các lớp LTĐHK13