Thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019  
Thông báo nộp học phí đối với sinh viên hệ VLVH - Tháng 01/2019  
Danh sách phân nhóm Thực hành nghề nghiệp lớp ĐHK13MA1  
  • 21/12/2018

Danh sách phân nhóm Thực hành nghề nghiệp lớp ĐHK13MA1

Đề nghị sinh viên lớp ĐHK13MA1 liên hệ trực tiếp với GVHD thực hành nghề nghiệp theo số ĐT đã cung cấp trong danh sách phân nhóm để biết lịch gặp hướng dẫn chi tiết.

Thời gian liên hệ: Bắt đầu từ ngày 24/12/2018.

Những sinh viên có nhu cầu lấy giấy giới thiệu thực tập, liên hệ Viện Đào tạo thường xuyên từ ngày 24/12/2018 đến ngày 15/01/2019. Sau thời gian này, Viện sẽ không giải quyết cấp giấy giới thiệu thực tập.

Danh sách phân nhóm Thực hành nghề nghiệp lớp ĐHK12QT2  
  • 21/12/2018

Danh sách phân nhóm Thực hành nghề nghiệp lớp ĐHK12QT2

Đề nghị sinh viên lớp ĐHK12-QT2 liên hệ trực tiếp với GVHD thực hành nghề nghiệp theo số ĐT đã cung cấp trong danh sách phân nhóm để biết lịch gặp hướng dẫn chi tiết.

Thời gian liên hệ: Bắt đầu từ ngày 24/12/2018.

Những sinh viên có nhu cầu xin giấy giới thiệu thực tập, liên hệ Viện Đào tạo thường xuyên từ ngày 24/12/2018 đến ngày 15/01/2019. Sau thời gian này, Viện sẽ không giải quyết cấp giấy giới thiệu thực tập.

Lịch học các lớp VLVH từ tháng 08/2018 đến 01/2019 (Update 12/12/2018)  
  • 03/12/2018

Lịch học các lớp VLVH từ tháng 08/2018 đến 01/2019 (Update 12/12/2018)

Lịch học các lớp VLVH từ tháng 08/2018 đến 01/2019 (Update ngày 12/12/2018): Bổ sung thêm lớp TCK14TCKT1

Thông báo nộp chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học đối với các lớp LTĐHK13  
Thông báo nộp chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học đối với các lớp ĐHK11  
[THÔNG BÁO KHẨN] Thông báo dời lịch thi KTHP hệ Vừa làm vừa học ngày 25/11/2018 sang ngày 02/12/2018  
Thông báo lịch thi tốt nghiệp lần 2 các lớp ĐHK9 đợt 2 và LTĐHK12 đợt 1 hình thức VLVH  
Lịch ôn tập tốt nghiệp các lớp LTĐHK12 đợt 2 hình thức VLVH