Danh sách sinh viên lớp DHK12-QT1 và các lớp trả nợ tốt nghiệp khoá thi ngày 4/4/2021  
  • 28/06/2021

Danh sách sinh viên lớp DHK12-QT1 và các lớp trả nợ tốt nghiệp khoá thi ngày 4/4/2021

Danh sách sinh viên lớp DHK12-QT1 và các lớp trả nợ tốt nghiệp khoá thi ngày 4/4/2021

Danh sách sinh viên lớp DHK13HCC1 đủ điều kiện tốt nghiệp  
  • 22/06/2021

Danh sách sinh viên lớp DHK13HCC1 đủ điều kiện tốt nghiệp

Danh sách sinh viên lớp DHK13HCC1 đủ điều kiện tốt nghiệp

Danh sách sinh viên CDK14 đợt 2 đủ điều kiện tốt nghiệp  
  • 10/06/2021

Danh sách sinh viên CDK14 đợt 2 đủ điều kiện tốt nghiệp

Danh sách sinh viên CDK14 đợt 2 đủ điều kiện tốt nghiệp

Thông báo về việc chuyển sang phương thức học trực tuyến học kỳ đầu năm 2021  
  • 08/05/2021

Thông báo về việc chuyển sang phương thức học trực tuyến học kỳ đầu năm 2021

Thông báo về việc chuyển sang phương thức học trực tuyến học kỳ đầu năm 2021

Lịch học từ tháng 2-6/2021 hệ VLVH (cập nhật ngày 28/5/2021)  
  • 16/02/2021

Lịch học từ tháng 2-6/2021 hệ VLVH (cập nhật ngày 28/5/2021)

Lịch học từ tháng 2-6/2021 hệ VLVH (cập nhật ngày 28/5/2021)

Thông báo nộp chứng chỉ tin học - ngoại ngữ Liên thông Đại học khoá 14  
  • 09/09/2020

Thông báo nộp chứng chỉ tin học - ngoại ngữ Liên thông Đại học khoá 14

Thông báo nộp chứng chỉ tin học - ngoại ngữ Liên thông Đại học khoá 14

Hướng dẫn xem lịch thi  
  • 20/07/2020

Hướng dẫn xem lịch thi

Hướng dẫn xem lịch thi

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khoá thi ngày 04/4/2021 hệ VLVH  
  • 08/05/2021

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khoá thi ngày 04/4/2021 hệ VLVH

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khoá thi ngày 04/4/2021 hệ VLVH

Thông báo trả nợ thực hành nghề nghiệp Đợt 1 năm 2021  
  • 08/05/2021

Thông báo trả nợ thực hành nghề nghiệp Đợt 1 năm 2021

Thông báo trả nợ thực hành nghề nghiệp Đợt 1 năm 2021

Danh sách sinh viên đăng ký và danh sách giảng viên hướng trả nợ học phần đợt 1 năm 2021  
  • 10/04/2021

Danh sách sinh viên đăng ký và danh sách giảng viên hướng trả nợ học phần đợt 1 năm 2021

Danh sách sinh viên đăng ký và danh sách giảng viên hướng trả nợ học phần đợt 1 năm 2021