Lịch học từ tháng 2-6/2021 hệ VLVH  
  • 16/02/2021

Lịch học từ tháng 2-6/2021 hệ VLVH

Lịch học từ tháng 2-6/2021 hệ VLVH

Thông báo nộp chứng chỉ tin học - ngoại ngữ Liên thông Đại học khoá 14  
  • 09/09/2020

Thông báo nộp chứng chỉ tin học - ngoại ngữ Liên thông Đại học khoá 14

Thông báo nộp chứng chỉ tin học - ngoại ngữ Liên thông Đại học khoá 14

Thông báo nộp chứng chỉ tin học - ngoại ngữ ĐHK12Đ1  
  • 09/09/2020

Thông báo nộp chứng chỉ tin học - ngoại ngữ ĐHK12Đ1

Thông báo nộp chứng chỉ tin học - ngoại ngữ ĐHK12Đ1

Thông báo trả nợ tốt nghiệp đợt 2 năm 2020  
  • 03/09/2020

Thông báo trả nợ tốt nghiệp đợt 2 năm 2020

Thông báo trả nợ tốt nghiệp đợt 2 năm 2020

Hướng dẫn xem lịch thi  
  • 20/07/2020

Hướng dẫn xem lịch thi

Hướng dẫn xem lịch thi

Thông báo nộp học phí đối với sinh viên hệ VLVH - tháng 10/2019  
  • 10/10/2019

Thông báo nộp học phí đối với sinh viên hệ VLVH - tháng 10/2019

Thông báo nộp học phí đối với sinh viên hệ VLVH - tháng 10/2019

Thông báo xét tuyển trình độ Đại học hình thức VLVH, dành cho sinh viên đang học tại Trường Đại học Tài chính - Marketing - năm 2021  
  • 26/01/2021

Thông báo xét tuyển trình độ Đại học hình thức VLVH, dành cho sinh viên đang học tại Trường Đại học Tài chính - Marketing - năm 2021

Thông báo xét tuyển trình độ Đại học hình thức VLVH, dành cho sinh viên đang học tại Trường Đại học Tài chính - Marketing - năm 2021 

Thông báo tuyển sinh Đại học hình thức VLVH tại Trường CĐ Sài Gòn - năm 2021  
  • 25/01/2021

Thông báo tuyển sinh Đại học hình thức VLVH tại Trường CĐ Sài Gòn - năm 2021

Thông báo tuyển sinh Đại học hình thức VLVH tại Trường CĐ Sài Gòn - năm 2021

Thông báo tuyển sinh - Trình độ Đại học hình thức Vừa làm vừa học - năm 2021  
  • 22/01/2021

Thông báo tuyển sinh - Trình độ Đại học hình thức Vừa làm vừa học - năm 2021

Thông báo tuyển sinh - Trình độ Đại học hình thức Vừa làm vừa học - năm 2021

Thông báo tuyển sinh - Trình độ Đại học văn bằng thứ 2 hình thức Vừa làm vừa học - năm 2021  
  • 22/01/2021

Thông báo tuyển sinh - Trình độ Đại học văn bằng thứ 2 hình thức Vừa làm vừa học - năm 2021

Thông báo tuyển sinh - Trình độ Đại học văn bằng thứ 2 hình thức Vừa làm vừa học - năm 2021