Thông báo tuyển sinh trình độ Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức VLVH khoá 16 - năm 2020  
  • 27/02/2020

Thông báo tuyển sinh trình độ Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức VLVH khoá 16 - năm 2020

Thông báo tuyển sinh trình độ Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức VLVH khoá 16 - năm 2020

Thông báo tuyển sinh trình độ Đại học văn bằng 2 hình thức VLVH khoá 5 - năm 2020  
  • 27/02/2020

Thông báo tuyển sinh trình độ Đại học văn bằng 2 hình thức VLVH khoá 5 - năm 2020

Thông báo tuyển sinh trình độ Đại học văn bằng 2 hình thức VLVH khoá 5 - năm 2020

Thông báo tuyển sinh trình độ Đại học văn bằng 1 hình thức VLVH khoá 16 - năm 2020  
  • 27/02/2020

Thông báo tuyển sinh trình độ Đại học văn bằng 1 hình thức VLVH khoá 16 - năm 2020

Thông báo tuyển sinh trình độ Đại học văn bằng 1 hình thức VLVH khoá 16 - năm 2020

Kế hoạch học tập hệ VLVH tháng 3/2020-7/2020  
  • 25/02/2020

Kế hoạch học tập hệ VLVH tháng 3/2020-7/2020

Kế hoạch học tập hệ VLVH tháng 3/2020-7/2020

GHI CHÚ: CĂN CỨ VÀO THÔNG BÁO SỐ 193/TB-ĐHTCM, SINH VIÊN TIẾP TỤC NGHỈ HỌC TỚI HẾT NGÀY 08/3/2020

Thông báo số 58/TB-ĐHTCM ngày 02/02/2020 về việc nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona.  
  • 03/02/2020

Thông báo số 58/TB-ĐHTCM ngày 02/02/2020 về việc nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona.

Thông báo số 58/TB-ĐHTCM ngày 02/02/2020 về việc nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona.

Thông báo nộp học phí đối với sinh viên hệ VLVH - tháng 10/2019  
  • 10/10/2019

Thông báo nộp học phí đối với sinh viên hệ VLVH - tháng 10/2019

Thông báo nộp học phí đối với sinh viên hệ VLVH - tháng 10/2019

Thông báo tuyển sinh trình độ Liên thông từ Trung cấp lên Đại học hình thức VLVH khoá 16 - năm 2020  
  • 27/02/2020

Thông báo tuyển sinh trình độ Liên thông từ Trung cấp lên Đại học hình thức VLVH khoá 16 - năm 2020

Thông báo tuyển sinh trình độ Liên thông từ Trung cấp lên Đại học hình thức VLVH khoá 16 - năm 2020

Danh sách phân nhóm thực tập tốt nghiệp lớp ĐHK11TCKT1  
  • 07/10/2019

Danh sách phân nhóm thực tập tốt nghiệp lớp ĐHK11TCKT1

Danh sách phân nhóm thực tập tốt nghiệp lớp ĐHK11TCKT1

Danh sách phân nhóm thực tập tốt nghiệp lớp ĐHK11QT1  
  • 02/10/2019

Danh sách phân nhóm thực tập tốt nghiệp lớp ĐHK11QT1

Danh sách phân nhóm thực tập tốt nghiệp lớp ĐHK11QT1

Thông báo đăng ký trả nợ thực hành nghề nghiệp năm 2019 (theo tín chỉ)  
  • 26/09/2019

Thông báo đăng ký trả nợ thực hành nghề nghiệp năm 2019 (theo tín chỉ)

Thông báo đăng ký trả nợ thực hành nghề nghiệp năm 2019 (theo tín chỉ)